• İlim Dersleri - AKAİD
  • İlim Dersleri - AKAİD
  • İlim Dersleri - AKAİD

İlim Dersleri - AKAİD

Kategori: Dini Programlar

Akaid ilmi

Salı - 21:00'de


Akaid ilmi, inanç esasları, Allah Teala’nın sıfatları...
Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı…
Ahmet Şahin hocamızla İlim Dersleri Akaid her Salı saat 21:00'de Semerkand TV’de.

Tüm Bölümler