• İlim Dersleri - AKAİD
  • İlim Dersleri - AKAİD
  • İlim Dersleri - AKAİD

İlim Dersleri - AKAİD

Kategori: Dini Programlar

Akaid ilmi

Pazartesi - 19:00


Akaid ilmi, inanç esasları, Allah Teala’nın sıfatları...
Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı…
Ahmet Şahin hocamızla İlim Dersleri Akaid her Pazartesi saat 19.00’da Semerkand TV’de.

Tüm Bölümler